Valmiera Beach 2018 nolikums

 nolikums_header  

PLUDMALES VOLEJBOLA ČEMPIONĀTA
N O L I K U M S

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Valmierā un tās reģionā.
1.2. Paplašināt Valmieras un Vidzemes reģiona iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.
1.3. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
1.4. Nodrošināt iespēju jauniešiem un amatieriem nodarboties ar sportu un pludmales volejbolu.
1.5. Noskaidrot 2018. gada vasaras sezonas pludmales volejbola labākās komandas sieviešu un vīriešu grupu konkurencē.

2. VIETA UN LAIKS
2.1. Valmieras pludmales volejbola čempionāts „Valmiera Beach 2018" norisināsies no 2018. gada 27. maija līdz 14. jūlijam Valmierā, Daliņu pludmalē.
2.2. Čempionāts notiek sestdienās un svētdienās, sacensību sākums plkst. 10.00.

3. ČEMPIONĀTA VADĪBA
3.1. Valmieras pludmales volejbola čempionātu „Valmiera Beach 2018" organizē Biedrība „Vidzemes Studentu Sporta klubs" (VSSK). Čempionāta galvenais tiesnesis ir Andris Akmentiņš (mob. tālrunis 29248890, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) un turnīra galvenais sekretārs Jānis Kliesmets (mob. tālrunis 26493162).

4. DALĪBNIEKI
4.1. Turnīrā var piedalīties pilnīgi visi pludmales volejbola interesenti bez vecuma, un profesionalitātes līmeņa ierobežojumiem.
4.2. Sacensību posmos piedalās visi interesenti, sieviešu un vīriešu grupu konkurencē.
4.3. Vīriešu un sieviešu čempionātā ir iespēja piedalīties četros (4) sestdienu posmos, turnīra kopvērtējuma tabulā tiks ņemti vērā trīs (3) labāko posmu rezultāti.
4.4. Viena posma ietvaros komandā var piedalīties tikai divi (2) spēlētāji, kuri ir pieteikti uz attiecīgo posmu.
4.5. Vīriešu grupas konkurencē var piedalīties jauktā sieviešu vīriešu vai sieviešu komanda, bet sieviešu turnīrā vīrieši piedalīties nevar.

5. REĢISTRĒŠANĀS UN FINANSES
5.1. Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma tiešsaistes (on-line) anketu Vidzemes Studentu Sporta kluba mājas lapā www.vssk.lv. Elektroniskie pieteikumi vairs netiek pieņemti pēc:
5.1.1. ceturtdienas pulksten 24:00 uz sestdienas posmiem; piektdienas pulksten 24:00 uz svētdienas posmiem konkrētā posma nedēļā
5.2. Ja komanda ir pieteikusies elektroniski, ievērojot punktu 5.1, komandas dalības maksa ir 10 EUR.
5.3. Ja komanda nav iepriekš elektroniski pieteikusies vai pieteikusies vēlāk par punktā 5.1.1. minēto laiku, tad tai ir iespēja pieteikties uz vietas, bet ne vēlāk kā 30 minūtes līdz sacensību sākumam sestdienās. Ja komanda piesakās uz vietas sacensību dienā - dalības maksa no komandas ir 15 EUR.
5.4. Ja, izmantojot elektronisko (on-line) pieteikšanos, rodas tehniski sarežģījumi, un pieteikuma forma nestrādā, tad pieteikums jānosūta ar SMS palīdzību uz telefona numuru +371 29248890, ievērojot elektroniskās pieteikšanās termiņu! Tādā gadījumā jānorāda komandas nosaukums un abu dalībnieku vārds, uzvārds. Šo iespēju var izmantot tikai tad, ja nestrādā pieteikuma forma, nevis izmantot kā pašsaprotamu reģistrēšanās veidu.
5.4. Ja komanda ir veikusi elektronisku pieteikumu sacensībām, bet uz sacensībām neierodas, nākamajā pieteikšanās reizē neatkarīgi no pieteikuma veida, tiek piemērota dalības maksa 15 EUR apmērā.
5.5. Dalības maksa ir jāsamaksā sacensību vietā, reģistrējoties pie sekretariāta. Ja dalības maksa netiek samaksāta, komanda nepiedalās izlozē un sacensībās.

5.6. Sestdienās komandu reģistrēšanās notiek no 9:00 - 9:45. 9:50 notiek tehniskā sanāksme un izloze, 10:15 sākās pirmās kārtas spēles.
5.7. Ja komanda attaisnojošu un objektīvu iemeslu dēļ nevar savlaicīgi ierasties un kavē sākumu, bet vēlas piedalīties ar nokavēšanos, tad nekavējoties jāzvana sacensību galvenajam tiesnesim (+371 29248890) un par šo faktu jāinformē. Šis punkts tiek ņemts vērā, ja komanda kavē ne vairāk kā 30 minūtes no sacensību sākuma!
5.8. Dalībnieks reģistrējoties sacensībām dod savu piekrišanu, ka turnīra laikā var tik fotografēts un filmēts. Fiksēto foto/video materiālu organizatori ir tiesīgi izmantot čempionāta Valmiera Beach komunikācijas materiālos un mediju kanālos.

6. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA
6.1. Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā no pieteikušos komandu skaita. Parasti organizatoru piedāvā spēlēt grupu turnīru, un pēc tam divmīnusa vai vienmīnusa izslēgšanas spēles.
6.2. Sacensības norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem, bet ar atrunātām organizatoru izmaiņām, par kurām tiks informēts pirms katra posma izlozes.
6.3. Sākot no 2. posma, būs izliktās komandas (spēcīgākie pāri pēc „Valmiera Beach 2018" kopvērtējuma reitinga), kuras tiks noteiktas pēc kopvērtējuma rezultātiem. Izliktās komandas tiks salozētas atsevišķās grupās.
6.4. Sacensību kalendārs, nākamo spēļu grafiki un rezultāti būs atrodami sekretariātā.
6.5. Visas konkrētā posma spēles tiesā paši dalībnieki no komandām, kuras dotajā brīdī nespēlē. Tiks izveidots tiesāšanas grafiks sacensību norises vietā.
6.6. Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu atkarībā no laika apstākļiem un citiem neparedzētiem gadījumiem (piemēram tumsas iestāšanās, negaiss u.c.)
6.7. Visa čempionāta laikā tiek ievērots godīgas spēles princips.

7. KOPVĒRTĒJUMA VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
7.1 Katrai komandai par aizvadīto čempionāta posmu tiek piešķirts attiecīgs punktu skaits atkarībā no ieņemtās vietas. 1. vieta – 50 punkti, 2.v – 43, 3.v – 38, 4.v – 35, 5.v – 32, 6.v – 30, 7.v – 28, 8.v – 26, 9.v – 24, 10.v – 22.... utt. Pilnu punktu sistēmu skatīt šeit: Punktu skaitīšanas sistēma
7.2. Punkti tiek piešķirti komandai kopā. Komandā sezonas laikā drīkst spēlēt ne vairāk kā trīs (3) spēlētāji, bet kopvērtējuma galveno balvu var iegūt tikai divi (2) komandas spēlētāji pēc pašas komandas izvēles. Ja komanda kādā posmā izmanto ceturto (4) spēlētāju, komanda var iegūt attiecīgā posma balvas, bet kopvērtējumā saņem 0 punktus.
7.3. Vīriešu un sieviešu konkurencē no 4 aizvadītajiem posmiem ieskaitē tiek ņemti septiņi (3) labākie posmi pēc iegūtajiem punktiem.
7.4. Lai cīnītos par kopvērtējuma galveno balvu vīriešu konkurencē, komandai ir jāpiedalās vismaz divos (2) posmos.

8. APBALVOŠANA
8.1. Katrā posmā tiks apbalvotas pirmās trīs vietas.
8.2. Pēdējā noslēguma posmā pie īpašām sponsoru sarūpētām balvām tiks kopvērtējuma ieskaites uzvarētāji gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Pavisam apbalvoti tiks kopvērtējuma 1. – 6. vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu turnīrā.

9. STRĪDUS SITUĀCIJAS
9.1. Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.
9.2. Par apzinātu negodīgu rīcību sacensību organizatori patur tiesības komandu diskvalificēt no attiecīgā posma un ieskaitē piešķirt 0 punktus. Ja apzināta negodīga rīcība atkārtojas otro (2.) reizi čempionāta laikā, komanda tiek izslēgta no visa turnīra līdz sezonas beigām!
9.3. Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.

10. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
10.1. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, piedaloties "Valmiera Beach" sacensībās.
11.2. Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.

11. REZULTĀTI
11.1. Sacensību nolikums, sacensību kalendāri un rezultāti būs pieejami Biedrības „Vidzemes Studentu sporta klubs" mājas lapā www.vssk.lv, kā arī, čempionāta norises vietā, Daliņu pludmalē, Valmierā.