Drukāt

Nolikums 2017

 2017.gada Valmieras atklātā volejbola čempionāta nolikums

Mērķis un uzdevumi:

 • sekmēt volejbola attīstību;
 • veicināt volejbola komandu veidošanos;
 • nodrošināt volejbolistiem atbilstoša līmeņa sacensības;
 • noskaidrot labākās komandas.

Sacensību vadība:

 

 Laiks un vieta:

 2017.gada janvāris - 2017.gada aprīlis, Valmieras Pārgaujas pamatskolas un Brenguļu sporta nama sporta zāles.

Dalībnieki:

a) Piedalīties var ikviens volejbola interesents no Valmieras un citām Latvijas pilsētām. Līdz šim startējušas Valmieras, Rīgas, Cēsu, Smitenes, Siguldas pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu novadu u.c.

b) Katra komanda savā pieteikumā drīkst iekļaut divpadsmit (15) spēlētājus un ne vairāk kā divus (2) Baltijas līgas spēlētājus, kuriem pamatturnīrā komandas sastāvā jānospēlē vismaz sešas (6) spēles. Pārējiem spēlētājiem nav noteikts skaits spēļu, cik jānospēlē, lai piedalītos "Final4"

c) Ja komandā ir Baltijas līgas spēlētājs, tas pirms spēles attiecīgās komandas pārstāvim ir jāpaziņo spēles galvenajam tiesnesim, lai korekti tiku uzskaitītas attiecīgā spēlētāja nospēlēto maču skaits, kas nepieciešams, lai varētu piedalīties „Final4" sacensībās.

d) Pieteikumā ierakstītos 15 komandas spēlētājus mainīt sezonas gaitā nav atļauts! Ja gadījumā komanda uz sezonas sākuma nav aizpildījusi visas 15 spēlētāju vietas, atlikušos spēlētājus var pieteikt līdz pirmā riņķa beigām. Pēc tam papildus spēlētājus pieteikt vai mainīt vairs nav iespējams.

e) Ja izveidojusies situācija, ka spēlētājs čempionāta laikā vēlas mainīt komandu, to var darīt tikai vienu reizi, bet ne vēlāk kā līdz pirmā riņķa beigām un ar abu komandu piekrišanu. Par šo maiņu jāinformē čempionāta vadība, pretējā gadījumā spēlētājs nebūs tiesīgs piedalīties jaunās komandas sastāvā. Spēlētājs var pāriet tikai uz tādu komandu, kurā līdz tam nav bijuši pieteikti visi 15 spēlētāji.

Tiesneši:
Galvenais tiesnesis Elmārs Gaišais (Nacionālā kategorija).

Dalības maksa:

Vīriešu turnīra komandām - 200 EUR.  Ja apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu - 250 EUR.

Sieviešu turnīra komandām - 160 EUR. Ja apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu - 200 EUR.

a) Dalības maksa pilnā apmērā sacensību organizatoriem jāsamaksā līdz pirmajai spēļu kārtai – 15. janvārim. Ja komandai pirmā spēļu kārta ir brīva, tad nauda jāsamaksā līdz komandas pirmajai spēlei.

b) Juridiskām personām, jeb komandām, kuru dalību apmaksā pašvaldība, maksājumu var veikt ar pārskaitījumu uz biedrības „Vidzemes Studentu Sporta klubs" norēķinu kontu. Tādā gadījumā, aizpildot pieteikumu anketu, jānorāda savus rekvizītus, lai komandai tiktu izrakstīts rēķins. Ja komanda dalības maksu veic ar pārskaitījumu, par to jāinformē turnīra vadība.

c) Ja kādai komandai ir pamatotas problēmas ar finansēm, tad līdz pirmajai spēlei jāsamaksā ne mazāk kā 50% no turnīra dalības maksas, un pārējā summa, vienojoties ar organizatoriem, jānomaksā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz pirmā riņķa beigām.

Pieteikumi:

1. Pieteikumi elektroniski līdz 2016. gada 30. decembrim jāsūta uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pieteikumā jānorāda:

 • Komandas nosaukums
 • Komandas pārstāvja kontakti - telefona numurs un e-pasta adrese
 • Komandas dalībnieku vārs, uzvārds, augums (cm)
 • Komandas dalībnieku dzimšanas dati

2. Vārdiskie pieteikumi iesniedzami ierodoties uz pirmo spēli. Pieteikumā obligāti jābūt spēlētāja parakstam, kas apliecina veselības stāvokļa atbilstību sporta sacensību slodzei.

3.Papildus pieteikumus var izdarīt līdz pamatturnīra 1. apļa beigām.

Sacensību kārtība:

1. Sacensību dienas ir svētdienas.

2. Komandām jāierodas uz sacensībām pusstundu pirms spēles sākuma.

3. Par laukuma sagatavošanu spēlēm atbild spēles tiesnesis.

4. Komandā uz laukuma jābūt sešiem spēlētājiem.

 • Ja komanda ierodas uz spēli nepilnā sastāvā, tai piešķir zaudējumu.
 • Ja komanda, vai kāds no tās spēlētājiem objektīvu iemeslu dēļ aizkavējies, par to jāinformē tiesnesis un spēli atļauts uzsākt 15 min. vēlāk.
 • Ja komandai nav seši laukuma spēlētāju, kuri gatavi doties laukumā, ar pretinieku komandas piekrišanu un saskaņošanu ar spēles tiesnesi drīkst spēlēt arī nepilnā sastāvā.

5. Sacensību dienas ir svētdienas, tomēr nepieciešamības gadījumā, komandām savstarpēji vienojoties, maču var izspēlēt spēli arī treniņu laikos, darbdienu vakaros. To var darīt tikai iepriekš saskaņojot ar čempionāta vadību.

Komanda, kas attaisnotu iemeslu dēļ uz spēlēm nevar ierasties, informē sacensību vadību ne vēlāk kā 48 stundas pirms kalendārā noteiktā spēles laika.

6.Komanda, kura neierodas uz spēli, iepriekš par to nebrīdinot, čempionātā var turpināt spēlēt, iemaksājot kluba kasē soda naudu 50 EUR. Par attiecīgo spēli tiek piešķirts zaudējums. Ja komanda otreiz neierodas uz spēli bez brīdinājuma, tā no turnīra tiek izslēgta.

7. Spēles bumbu izvēlas tiesnesis.

Izspēles kārtība vīriešu turnīrā:

Grupu turnīra kārta
Visas deviņas (9) komandas pirmajā kārtā spēlē vienā grupā. Katra komanda ar katru izspēlē divus (2) apļu, noskaidrojot vietu sadalījumu pēc regulārā turnīra.

Izslēgšanas spēles - Play-Off
Komandas, kuras būs ieguvušas 3. - 6. vietu, izspēlēs ceturtdaļfināla spēles, par iekļūšanu Final4. Komandas, kuras būs ieguvušas 1. un 2. vietu automātiski nodrošina vietu Final4. 1. vieta pusfinālā spēlē ar 4. - 5. vietas pāri, bet 2. vieta sacenšas ar 3. un 6. vietas pāri. Ceturtdaļfināla mači norit 3 setus jeb līdz divu (2) setu uzvarai.

Final4 fāzē (pusfināli un spēles par 1., 3. vietu) tiek spēlētas līdz kādas komandas trīs (3) setu uzvarai!
Visas izslēgšanas spēļu kārtas notiks vienā dienā.

Punktu skaitīšanas sistēma grupu turnīrā:
Par uzvaru spēlē ar rezultātu 3:0 uzvarētāja komanda saņem trīs (3) punktus; zaudētāja komanda 0 punktus.
Par uzvaru 2:1 uzvarētāja komanda saņem divus (2) punktus; zaudētāja komanda - vienu (1) punktu.

Sieviešu turnīra izspēles kārtība:

Piecas (5) komandas izspēlē divu apļu regulāro turnīru, tiekoties katrai komandai ar katru. Četras (4) labākās komandas iekļūst "Final 4", kur noskaidro čempionāta laureātus. Visas spēles grupu turnīrā un Final4 notiek līdz kādas komandas trīs (3) setu uzvarai.

Sacensību galīgo vietu sadalījumu turnīra tabulā nosaka iegūtie punkti. Tomēr turnīra gaitā vietu sadalījumu noteiks uzvaru un zaudējumu attiecība jeb uzvaras/zaudējumu procentuālā attiecība. Tādejādi varēs objektīvi noteikt komandu spēku samērus visa turnīra gaitā, kamēr visām komandām nebūs vienāds nospēlēto spēļu skaits.

Pēc 1. posma vienādu punktu gadījumā augstāko vietu ieņem komanda, kurai:

1) labāka setu attiecība visās spēlēs;
2) labāka punktu starpība visās spēlēs;
3) uzvara savstarpējā spēlē;
4) vairāk iegūto punktu savstarpējās spēlēs.

Strīdus situācijas:

Ja tiesnesis spēles laikā izsaka brīdinājumu paceļot sarkano kartiņu - komanda setā zaudē punktu un komandai jāsamaksā soda nauda 10 EUR. Ja spēlētājs saņem noraidījumu, komandai līdz nākamajai spēļu kārtai jānomaksā soda nauda 30 EUR apmērā. Naudas sods jāiemaksā Vidzemes Studentu sporta kluba kasē.

Komanda protestu iesniedz tikai rakstiski galvenajam sacensību sekretāram. To iesniedz trīs dienu laikā pēc spēles, iemaksājot biedrības "Vidzemes Studentu Sporta kluba" kasē 50 EUR. Protesta noraidīšanas gadījumā nauda netiek atgriezta. Ja protestu apmierina, iesniedzējs naudu saņem atpakaļ.

Atbildība par veselību:

Katrs komandas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, un ar parakstu komandas pieteikumā apliecina, ka ir atbilstoši fiziski gatavs piedalīties sacensībās.

 

Jānis Kliesmets – sacensību galvenais sekretārs